Selecteer een pagina

Onderwijs

Emotionele intelligentie geeft elk kind het gevoel van zelfvertrouwen en eigen waarde. Dit is essentieel voor zijn verdere ontwikkeling. Is het je ooit opgevallen hoe ontspannen liggen de kinderen in de wieg? Enkel een paar jaar later zitten veel van hun vast in hun emoties en vertonen ze verschillende gedragsproblemen. De wereld om hun heen zorgt ervoor dat ze hun natuurlijke staat van ontspanning kwijt raken. Het gebrek aan aandacht voor de ontwikkeling van hun emotionele intelligentie resulteert in het ontstaan van gedragsproblemen zoals agressie, faalangst, pestgedrag of omgaan moeilijk gedrag, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ADD, ASS, MCDD, ODD CD, TDD, DCD, angststoornissen en depressie, en leerstoornissen zoals NLD, dyslexie, dyscalculie.

Met de nodige emotionele vaardigheden kunnen we kinderen (meer) ontspannen door het leven laten gaan. Deze vaardigheden sluiten perfect aan op hun natuurlijk zijn waardoor ze hierop zeer positief reageren. Hun gedrag laat dan niets meer zien dat te maken zou kunnen hebben met de geplakte stempels. Hoe komt dat?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een directe link bestaat tussen het emotionele evenwicht en de cognitieve prestaties. Een optimaal ontwikkelde emotionele intelligentie bevordert aanzienlijk het leerproces en de cognitieve prestaties van kinderen. Emotionele intelligentie is een doorslaggevende voorwaarde voor het slagen in het leven op alle gebieden: privé, werk, relaties, gezondheid.  Ook laat wetenschappelijk onderzoek zien dat kinderen emotioneel in balans zijn in de aanwezigheid van volwassenen die ook emotioneel stabiel zijn. Dit is niet het geval bij volwassenen die (dagelijks toenemende) stress ervaren zoals het geval is bij veel van de huidige onderwijzers. Kind en leerkracht die emotioneel intelligent zijn beleven het leerproces innerlijk gemotiveerd. Ze vertonen een natuurlijke creativiteit die hun dagelijkse interactie rijker maakt voor iedereen. Ze werken en leren niet voor competitie, maar om het goed te doen voor iedereen. Emotionele intelligentie bevordert de groei en de ontwikkeling op alle gebieden van kind en leraar en dit zowel op korte als op lange termijn.

Het ontwikkelen van de emotionele intelligentie heeft zich bewezen een uitstekend middel te zijn voor de leerkracht zodat zij/hij weer ontspannen en mentaal en emotioneel krachtig voor de klas kan staan. Dit beïnvloedt direct en aanneembaar het functioneren van de leerkracht en het gedrag en de leerprestaties van de kinderen.

Mijn ervaring in het werken met leerkrachten laat zien dat de leerkrachten ontspannen door de dag kunnen gaan, makkelijk met veranderingen omgaan, veel vitaler zijn, zich beter in hun vel voelen, creatiever zijn geworden, op het eind van de dag extra energie hebben. Kortom hun privé en hun werk leven wordt merkbaar verbeterd.

Zowel de onderzoeken als de dagelijkse praktijk laten zien dat de ontwikkeling van emotionele intelligentie een betrouwbare en simpele manier is om de stress bij de leerkrachten te reduceren hetgeen maakt dat zowel leraren als leerlingen het leerproces natuurlijker, aangenamer en productiever ervaren. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie voor alle partijen: de leerkracht, zijn leerlingen, zijn privé leven, de school en uiteindelijk voor de maatschappij.

Emotionele intelligentie heeft prioriteit omdat het voor elk kind en dus voor elke volwassene zijn succes op alle gebieden van zijn leven bepaalt: privé, werk, relaties, gezondheid. Kijk op mijn masterclasses pagina en zet een stap verder in je groei.

“Het HeartMath programma en technieken zijn essentieel belangrijk voor het geven aan de leerlingen met speciale behoeftes de handvatten die ze nodig hebben binnen het reguliere onderwijs. Dit is onze motivatie om dit programma te implementeren in onze school. HeartMath sprak me aan omdat de kinderen zich veilig moeten voelen want anders kan het leerproces niet vorderen. En het programma kan makkelijk in het curriculum geïntegreerd worden”.
(Jill Farrell, Special Education, Arizona)

“HeartMath biedt de meest effectieve technieken die ik ooit gezien heb om leerlingen te helpen in het overwinnen van hun angsten. Nadat ik ook grote verbeteringen gezien heb in hun cijfers, in hun vermogen om nieuwe concepten te begrijpen of in hun gedrag, werd ik enorm enthousiast over de bredere implicaties van deze methode. Binnen onze school maar ook binnen de omringende scholen  verspreidde deze methode zich snel. Wij kijken uit naar een samenwerking op langere termijn met HeartMath.”
(Michael Vislocky, Ph.D., Math Dept. University of Cincinnati Clermont College)

“Ook binnen een relatief korte tijd van leren en toepassen van deze technieken hebben meer dan 70% van de participanten een significante verandering in hun vaardigheden ervaren. Bijna 90% van de deelnemers hebben beter gepresteerd met behulp van deze technieken dan zonder ze.”
(John Keppel, Stoughton High School, Stoughton MA)

“In het begin was ik heel sceptisch. Maar wanneer ik het in mijn klas toegepast heb, waren mijn leerlingen zo hongerig naar alles wat ze kon helpen om toegang te krijgen tot wat ze geleerd hadden en om ze te helpen slagen voor hun testen dat ze het bleven doen. (…) het programma is geweldig. Nu zie ik dat het effectief is en dat het werkt.”
(Russ Smith, Assistant Coordinator for Special Education Compliance Missouri Department of Corrections) 

Heeft u vragen, wenst u aanvullende informatie of wilt u een afspraak plannen?