Selecteer een pagina

Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie is een concept dat in de oude wetenschap onduidelijk en onontwikkeld is gebleven. De oude wetenschap  beschrijft het als een aanvulling op de intellectuele intelligentie en meet het door middel van testen. Dit is een buitengewone beperkte manier van beschouwen en omgaan met dit complex concept. Om deze reden heeft dit concept zich niet kunnen ontplooien. De nieuwe wetenschap oftewel de wetenschappelijke ontdekkingen van de afgelopen decennia van tal van gerespecteerde wetenschappers op verschillende gebieden biedt de juiste grondslag voor het ontdekken en ontwikkelen van dit concept. Want emotionele intelligentie is niet aanvullend op de intellectuele intelligentie. Het is het fundament van het leven zelf.

Emotionele intelligentie is een begrip dat zich niet laat meten door de instrumenten van de oude wetenschap. De oude wetenschap benadert de mens als zijnde een combinatie van vlees en botten, een samenstel van chemische reacties waarin alles te meten valt. En iets wat te meten is heeft een begin en een einde, is beperkt binnen zijn afmetingen en kan gemanipuleerd worden. Emotionele intelligentie kent dit soort beperkingen niet. Het is een complex begrip die zich gaat en blijft ontwikkelen in de juiste omgeving. De nieuwe wetenschap schept deze omgeving omdat het de complexiteit en de onmetelijkheid van de mens bewijst en omdat het vanuit verschillende wetenschappelijke gebieden met evidence-based informatie komt dat wij mensen veel meer dan een mechanische, aan het lot overgelaten toevalligheid van het universum zijn. De ontdekkingen van de nieuwe wetenschap doen spotten met onze huidige perceptie van de wereld, onszelf inbegrepen. Anders dan hoe wij geleerd hebben en hoe de meeste mensen denken gebaseerd op de oude wetenschap, zijn wij een bundel van energie die functioneert in een energieveld dat met alles in de wereld verbonden is.

Voor dat wij het begrip van emotionele intelligentie voor wat het is kunnen begrijpen, moeten wij onze aandacht verplaatsen van de mechanistische visie van de wereld naar de holistische c.q. energetische visie van de wereld. Van denken naar voelen. Van buiten naar binnen. Van een visie die de mens als een auto ziet naar een visie die de mens als een onbeperkt energetisch wezen ziet.

De nieuwe wetenschap die met bewezen voor deze holistische oftewel energetische visie komt kan het begrip van emotionele intelligentie beschrijven. Meer dan dat. Het kan zelfs ermee werken en dit betekent dat mensen gaan zien en ervaren hoe zij niet beperkt tot hun lichaam zijn, maar juist hoe zij zich buitengewone ervaringen eigen kunnen maken. In een wereld die verdeeld is/was (ligt eraan waar jij voor kiest: de nieuwe of de oude nog) tussen materie en energie, tussen hoofd en hart, tussen denken en voelen, is het buiten het beeld houden van de emotionele intelligentie een doel op zich. Omdat door emotioneel intelligent te worden – het denken en voelen op een lijn brengen en houden – ontdekken de mensen dat ze de kracht hebben om te ontsnappen uit de dagelijkse gevangenschap oftewel uit de collectieve hypnose om voor zichzelf te kiezen en voor wie ze werkelijk zijn. Mensen die enkel intellectueel intelligent zijn met een onontwikkelde emotionele intelligentie zijn de perfecte instrumenten in de handen van het systeem om het systeem draaiend te houden zonder dat zij zichzelf niet eens een moment afvragen wat zij aan het doen zijn. Mensen die niet emotioneel intelligent zijn geven hun kracht weg aan dat wat leiding over hun heeft (het systeem, de collectieve hypnose) ook al menen/beweren ze dat dat niet zo is. Zij zijn de beste prooi voor de consumptie maatschappij overspoeld met reclames. Emotionele intelligentie hoort niet bij deze onnatuurlijke wereld en daarom lukt deze kunstmatige wereld niet om het te meten of te beschrijven.

Emotionele intelligentie oftewel intelligent met emoties omgaan is het enige fundament waarop een succesvol en gezond leven opgebouwd kan worden.

Al langer dan 300 jaar leeft de wereld volgens de scheiding die de filosoof René Descartes (1596 – 1650) tussen materiële wereld en spirituele wereld heeft gedaan. Het spirituele domein werd onder religie gebracht en het materiële domein werd het onderwerp van de wetenschap. Vanuit deze gedachtegang is er een wetenschap ontstaan die ver weg van het dagelijkse leven van het individu staat en geen aanvulling of ondersteuning eraan biedt. Door onszelf van emotie te willen ontdoen en enkel het verstand in plaats daarvan te willen zetten, zoals Desiderius Erasmus (1466? – 1536) voorstelde, zijn wij het evenwicht kwijt geraakt. Want…. hoe lang zou u het bestaan van uw rechter of linker been ontkennen en enkel op de ander been zou willen leven? Hoe ver zou u dan kunnen komen, hoe snel, hoe vermoeid zou uw been die u gebruikt raken en hoe verlamd en zonder gevoel zou die andere been die u niet gebruikt worden? Hoe lang zou u het zo vol kunnen houden? Hoeveel tijd en energie zou u daarna moeten investeren in het herstellen van het niet gebruikte been om het weer volledig te kunnen gebruiken? Maar als u dat eenmaal gedaan hebt, hoe sneller en makkelijker en natuurlijk u in uw vrijheidsbeweging, in uw bestaan zou worden? Hoe snel zou u uw bestemmingen dan kunnen bereiken?

Al 100 jaar inmiddels heeft kwantumfysica aangetoond dat menselijk bewustzijn invloed heeft op de fysieke realiteit. Dit ontkracht de blinde materialistische visie dat er enkel een materiële oorzaak voor alles in het universum bestaat. Deze nieuwe wetenschappelijke visie vervangt het oude paradigma van een verstand zonder emotie en legt de grondslag voor het nieuwe paradigma van evenwicht tussen verstand en gevoel, tussen hoofd en hart. Stel dat u nu na lange tijd weer volledig op uw beide benen mag lopen… hoe zou dat dan voelen? De nieuwe wetenschap heeft al enorm veel bewijs verzameld die de oude spirituele leerstellingen en tradities bevestigt. De nieuwe wetenschap, anders dan de oude opgebouwde op de materialistische visie, staat dicht bij het individu en reikt hem waardevolle en tastbare handvatten voor een succesvol en gezond leven. Deze nieuwe wetenschappelijke paradigma van evenwicht tussen hoofd en hart is de nieuwe orde waarop een nieuwe wereld aan het ontstaan is en waarop u een nieuw waardevol leven gekenmerkt door kwaliteit kunt opbouwen. Om dit te bereiken is het tijd geworden om te begrijpen hoe wij evenwicht tussen hoofd en hart kunnen bereiken en ook wat betekent om intelligent met emotie en gevoel om te gaan.

Emotionele Intelligentie verscheen als begrip in 1990 in America en werd verder voor het publiek uitgelegd door de psycholoog Daniel Goleman in zijn boek ‘’Emotionele Intelligentie”. Als de rationele intelligentie mensen leert om binnen het maatschappelijke systeem te functioneren, is de emotionele intelligentie van doorslaggevend belang voor succes op het werk,  in relaties en voor de lichamelijke gezondheid. Mensen die emotioneel intelligent zijn hebben controle over hun gevoelsleven, hun vitale energie en hun concentratie en zij worden niet verstoord door innerlijke conflicten en/of door uiterlijkheden. Ze zijn tevreden, vrolijk, energiek, efficiënt en creatief en productief in hun leven. Mensen zonder optimaal ontwikkelde emotionele intelligentie zijn slachtoffer van hun innerlijke conflicten, van de uiterlijkheden van de maatschappij – reclames, concurrentie, macht, materialisme – en van de collectieve hypnose. Hierdoor verliezen ze vitale energie, ze denken niet helder, ze zijn niet creatief, ze presteren niet optimaal. In het bedrijfsleven vertaalt dit zich in de waan van de dag omdat de werknemers de koers van het bedrijf bepalen. Als ze 80% van de dag slachtoffer zijn van hun conflicterend innerlijk leven en de collectieve hypnose is het enkel 20% wat ze presteren. Bij de meeste bedrijven is dit een dagelijks gebeuren. Zolang het individu  – werkgever, werknemer, arts, patiënt, leraar, leerling, ondernemer, enz. – niet leert om intelligent te zijn,  kunnen wij de crisis die wereldwijd gaande is op alle maatschappelijke vlakken – bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs, privé leven, enz. – niet overwinnen.

 

Emotionele intelligentie is individueel meesterschap over eigen gevoelsleven. Jouw innerlijk leven bepaalt jouw uiterlijk leven. Alles. De kwaliteit van je gezondheid, van je relaties, van je werk, alles wordt in je leven bepaald door de mate waarin je emotioneel intelligent bent. Jij hoeft dit niet rationeel te begrijpen of rationeel hiermee eens te zijn. Jij hoeft het maar te ervaren. Het proces aan te gaan en jij zult het niet meer anders willen. Want jouw emotionele intelligentie laat jou nieuwe deuren zien naar jouw eigen ontwikkeling (niet naar een geplande ontwikkeling), deuren die jouw rationele intelligentie jou nooit heeft kunnen laten zien. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie is een diepgaand proces van lange duur. Het kan niet vroeg genoeg beginnen voor ons allemaal willen wij niet meer als slachtoffer leven maar als leider van ons eigen leven. De mate waarin je emotionele intelligentie ontwikkeld is bepaalt je levenskwaliteit op alle vlakken: gezondheid, relaties, werk, prestaties en privé. Dit is geen filosofie, het is waarheid. Dit is niet te meten wel te ervaren: ga eerlijk na of jouw lichaam vitaal is, of jouw hart vreugdevol is, of jouw geest rustig is en of jouw ratio de zin van jouw leven gevonden heeft. Als jij vier keer JA hebt dan ben jij geen makkelijk te manipuleren instrument in de handen van het systeem en de collectieve hypnose en leef jij juist jouw eigen leven geleid door jouw emotionele intelligentie. Anders…

Sterker nog is het juist de emotionele intelligentie die ons helpt onze trilling te verhogen en ons bewustzijn te verruimen. Dan pas komt de verandering.

Een paar van de elementen waar de emotionele intelligentie mee werkt zijn jouw gedachten en emoties, jouw bewustzijn en onderbewustzijn, de invloed van de energie  (bewustzijn, intentie, gedachte, emotie) op de materie (lichaam c.q. gezondheid), jouw manifestatie als energiewezen, het levensweb en het kwantumveld, jouw genen, jouw DNA, jouw suprabewustzijn, de lineaire tijd versus cyclische tijd, vrijheid en vrij zijn, en veel meer. Allemaal aspecten die zich niet laten meten of vertalen door de instrumenten of de taal van de oude wetenschap. Wel allemaal aspecten die universele waarde hebben en die gereisd hebben door de duizenden jaren van de geschiedenis van de mensheid heen, vanaf de oude oosterse tradities tot vandaag de dag tot bij de nieuwe wetenschap. De brug is gelegd: van toen naar nu. Nu mogen/kunnen wij verder… onbeperkt.

Dus na 400 jaar levend in de beperkte, materialistische, mechanische en incomplete visie over de wereld en over wie wij zijn, wordt de emotionele intelligentie terug gehaald naar zijn rechtmatige plaats: als fundament van het leven zelf. De keuze is aan jezelf: het oude of het nieuwe en dit betekent:
slaaf of vrij zijn, beperkt of oneindig, ongelukkig of vreugdevol, vermoeid of energievol, structureel of creatief, angstig of evenwichtig, gebonden aan tijd of tijdloos, ziek of gezond, ontkracht of krachtvol, schijn of waarheid, tijdelijkheid of universaliteit, deel of geheel en ga zo maar door.

Emotioneel intelligent worden vereist ervaring en ervaring komt door training. Maar omdat deze training mooier is dan jij verwacht, voelt het niet als training, maar als leven en ervaring. Gun jezelf dit en ga het proces aan. Het bevrijdt je van ALLES wat jou beperkt. Het geeft je jouw leven terug, het leven dat van jou is en bij jou past. Jij kunt het niet alleen doen hoe graag jij dit ook zou willen omdat emotionele intelligentie ontstaat daar waar deze visie shift plaats vindt en deze shift geschiedt enkel daar waar de nieuwe informatie plaats neemt van de oude. Hier heb ik mijn cursussen en masterclasses voor ontwikkeld samengaand en/of aanvullend met de privé sessies.

Voor de cursussen en de masterclasses zie agenda.

Voor privé sessies kun jij altijd contact met me opnemen.

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die succesvol zijn een hoge emotionele intelligentie hebben. Een hoge emotionele intelligentie voorspelt dus in hoge mate iemands succes. 

“… gevoelens (stemmingen en emoties) een centrale rol spelen in het leiderschapsproces. Meer specifiek wordt voorgesteld dat emotionele intelligentie, het vermogen om stemmingen en emoties in het zelf en anderen te begrijpen en te beheren tot effectief leiderschap in organisaties brengt.”
(
Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence August 1, 2000 Research Article)

“Als mensen emotioneel verward zijn, kunnen ze slecht onthouden, opletten, leren of besluiten nemen. Of, zoals een managementconsultant het uitdrukte: ‘Stress maakt mensen dom.’ “
(Daniel Goleman, Emotionele Intelligentie, Olympus, 2007)

Heeft u vragen, wenst u aanvullende informatie of wilt u een afspraak plannen?